TRANSFORMEREN RENOVEREN HERONTWIKKELEN

Highline Development is creatief in het ontwikkelen en transformeren van winkelgebieden en combineert retailkennis met de praktische uitvoeringskracht om complexe vastgoedopgaven tot een optimaal resultaat te brengen.

Samen met de opdrachtgever ontwikkelen en implementeren wij financieel duurzame oplossingen voor binnenstedelijke (her)ontwikkelingsopgaven, vastgoedopgaven en -portefeuilles met de nadruk op de detailhandel in Nederland. Door de continue dialoog met gemeenten, ondernemers, omwonenden, politici en andere betrokkenen weten wij wat er lokaal speelt. Daardoor zijn wij in staat om attractieve winkelgebieden te ontwikkelen die bijdragen aan levendige, leefbare en levensvatbare wijken, dorpen en steden.